قطب علمی

هر گروه علمی که دارای فعالیت‌های برجسته‌ای در زمینه آموزشی، پژوهشی، همکاری‌های علمی و بین‌المللی بوده و از استاندارد‌های علمی بالا برخوردار باشد، می‌تواند به یک قطب علمی تبدیل شود.

قطب علمی دانشگاه‌ها اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند که از جمله آن می‌توان به گسترش مرز‌های دانش و فناوری برای ارتقا جایگاه علمی کشور، فراهم ساختن زمینه فعالیت‌های گروهی و ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری اشاره کرد.

البته آن چه که در حوزه فعالیت این دانشگاه‌ها و مراکز علمی بیشتر مورد توجه قرار دارد کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی خاص است و دستیابی به این امر مهم می‌تواند زمینه‌های لازم برای مشارکت مراکز علمی در سطح ملی و بین‌المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری در داخل کشور و توسعه و تقویت مطالعات میان رشته‌ای و تولید علم بومی را به همراه داشته باشد.

با وجود اینکه دامنه فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با اهداف کلی قطب علمی در زمینه بهینه سازی سیستم‌های پیشرفته تولیدی و خدماتی می‌تواند بسیار گسترده و وسیع باشد، اما با در نظر گرفتن توانمندی‌های بالقوه و زمینه‌های تخصصی و پیشینه تحقیقاتی یک مرکز آموزشی می‌توان به سمت تحولات علمی جهانی و هماهنگ کردن آن‌ها با نیاز‌های تولیدی و خدماتی کشور بخصوص در بعد سیستم‌های پیشرفته تولیدی حرکت کرد.

شاید مهمترین نکته در ایجاد قطب علمی در زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و فناوری، بررسی و پایش تحولات علمی و بسط روش‌های تحقیق و توسعه نرم‌افزار‌های تخصصی در زمینه مربوط باشد. همچنین تبدیل یک مرکز آموزشی به قطب علمی موجب می‌شود تا آن مرکز با سازمان‌ها و مؤسسات علمی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بین‌المللی همکاری پژوهشی مؤثر و هدفمند داشته باشد.