درباره کانون دانش آموختگان پردیس البرز دانشگاه تهران

کانون دانش آموختگان پردیس البرز با هدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان با یکدیگر و آشنایی وبهره گیری مؤثرتر از امکانات و تجربیات علمی- فرهنگی اعضا تشکیل شد.

کانون دانش آموختگان تشکیلاتی است غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی که با حمایت مستقیم دانش آموختگان، اساتید و مدرسین پردیس البرز دانشگاه تهران و سایر حامیان تشکیل گردیده و برای گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان دانش آموختگان پردیس البرز تلاش خواهد نمود.

 

از جمله مهمترین اهداف این کانون عبارتند از:

۱- کمک به ارتقای سطح علوم وتکنولوژی ملی

۲- ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و پردیس

۳- کوشش برای ارتقای علمی، فنی ودانش مدیریتی دانش آموختگان علاقه مند

۴- ایجاد و تحکیم ارتباط علمی بین پردیس ومراکز علمی اجرایی به منظور استفاده از ظرفیت‌های طرفین

۵- بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان درجهت ارتقای علمی وفرهنگی پردیس

۶- سازماندهی، جذب و هدایت کمک ها و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امورپردیس

۷- هموار نمودن زمینه‌ های اشتغال‌ زایی و کارآفرینی برای اعضا

۸- تلاش درجهت ایفای مسئولیت اجتماعی پردیس


بدینوسیله از کلیه علاقه مندان به عضویت در این کانون جهت تکمیل فرم ثبت نام دعوت بعمل می‌آید.

فرم مربوطه را حضوراً تحویل امور دانشجویی پردیس البرز دهید و یا به ایمیل moj_babaei@ut.ac.ir ارسال نمائید.

 

پیوست ۱: فرم ثبت نام